İnsanlar Neden Astrolojiye İnanır?

İnsanlar Neden Astrolojiye İnanır? İnsanlık tarihi boyunca yapılan tüm keşif ve buluşların temelinde bulunan öz “merak” duygusudur. İnsan zihni daima bilinmeyene, bilemediğine merak duyma ve açıklayamadığı şeylere ilahi anlamlar yüklemeye çalışır. Nitekim bu sebeple astroloji hakkındaki ilk teorilerin kökeni M.Ö 6. ve 1. yüzyıllar arasına kadar uzanmaktadır.

İnsanlar Neden Astrolojiye İnanır?

Astroloji İşlerliğini Yüz Yıllara Yayılan Bir Gelişim Sürecinden Geçip Olgunlaşarak Günümüze Kadar Korumuştur

Öyle ki gökyüzünün gözlemlenmesi sonucu keşfedilen gezegenler ve yıldızlar zaman içinde anlamlandırılmış ve her yüzyılda edinilen bilgilerin üzerine bir yenisi eklenerek astroloji günümüzdeki kapsamına ulaşmıştır. Unutulmaması gerekir ki astroloji, klasik falcılığın çok ötesindedir. Yüzyıllara dayanan birikim ve tecrübenin meyvesi olarak bugün işlerliğini korumaktadır.

İyi Yorumlanmış Bir Kişisel Yıldız Haritası Kişinin Hayatını Daima Olumlu Yönde Etkiler

Astroloji bilgisi ve yeterli birikimi olan bir astrolog tarafından yorumlanmış olan kişiye özel yıldız haritası kişinin hayatını, bilinçaltını, doğarken sahip olduğu avantajlarını ve zaaflarını tanımasına yardımcı olduğu için birey kararlarını daha sağlıklı olarak alabilir. Nitekim iyi yorumlanmış hiçbir harita sahibini yanıltmaz.

Haritasını doğru olarak kullanmaya başlayan herkes hayatında kendine dair pek çok şeyi yoluna koymaya başlayacaktır. Örneğin yıllardır onlarca kez çözmeye çalışmasına rağmen hiçbir sonuç alamadığı aile problemlerinin kökeninde yatan sebebin Satürn ve Plüton sınavlarından biri olduğunu bilen kişi harita avantajlarını kullanarak bu problemi daha farklı şekilde çözmeye çalışacak belki de hiçbir şey yapmaması ve bireyselliğini kazanmak için ailesini olduğu gibi kabul edecektir.

Her Şeyden Evvel Gökyüzündeki Ahenk Tamamen Enerji Kaynaklıdır

Jüpiter yahut Satürn kadar büyük gök cisimlerinin yaydığı olumlu/olumsuz hiçbir enerjiden etkilenmiyor olmamız söz konusu olamaz.  İnsanlar Neden Astrolojiye İnanır? Nasıl ki enerji bir tohumdan kocaman bir ağaca dönüşebiliyorsa, gök cisimlerinin birbirleri ile olan konumları da tarihsel olaylara yön verecek düzeyde büyük bir etkiye sahiptir.

 

Add a Comment