Endüstri Ne İle Daha Çok Gelişir?

Endüstri Ne İle Daha Çok Gelişir? Gelişmiş ülkelerin en büyük silahı güçlü endüstrileridir. Devletler yaşamak ve halkını refah içerisinde yaşatmak için üretmek mecburiyetindedir. Sanayileşme üretimin atölyelerden daha büyük tesislere taşınarak yapılmış halidir.

Endüstri Ne İle Daha Çok Gelişir?

İnsanlık tarihinde üretmenin ilk amacı kendi ihtiyaçlarını karşılamak olsa da medeniyet geliştikçe üretmenin amacı ihtiyacını karşıladıktan sonra kalan kısmını satmaya daha sonra ise sadece satış odaklı üretim yapmaya evirilmiştir. Yani üretimin temel amacı kardır. Küçük tesislerde ürünler üretilerek başlayan bu serüven medeniyet ve teknoloji geliştikçe evrimler yaşamış ve hala da yaşamaktadır.

Peki, günümüz koşullarında muazzam boyutlara ulaşan endüstrileri daha çok geliştirmek için insanlığın sunduğu çözüm önerileri nedir?

1) Yetişmiş İnsan Gücünü Arttırmak

Endüstri her alanında yetişmiş insana ihtiyaç duyar. Modern çağımızda en çok katma değer yaratan ticari ürün bilgidir. Bu maksatla, gelişmek isteyen endüstrilerin en büyük ihtiyacı alanında uzmanlaşmış insanlardır. Yetkin yöneticilerin, başarılı tasarımcıların, alanında uzman mühendislerin ve işinin ehli ara elemanların bulunduğu bir endüstrinin gelişmemesi için bir sebep yoktur.

2) Ucuz İş Gücü ve Otomasyon Sistemleri Kullanmak

Ucuz iş gücü endüstrileri karlı kılan en büyük etmenlerden birisidir. Globalleşen dünyamızda Apple gibi çok büyük teknoloji firmaları dahi üretimlerinin büyük çoğunluğunu ülkeleri içerisinde değil işçilik ücretlerinin daha uygun olduğu Çin gibi Asya ülkelerinde yapmaktadır. Bütün bunlara rağmen, ucuz olan iş gücünden daha karlı çözüm arayışlarına gidilmiş ve otomasyon sistemleri efektif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Endüstri Ne İle Daha Çok Gelişir? Asya’da bulunan ucuz iş gücü ile baş edemeyen Avrupa Birliği ülkeleri Endüstri 4.0 ile birlikte karanlık fabrikalar hedeflemekte ve ilk etapta çalışan sayısını minimize edip daha sonra insanların çalışmadığı fabrikalar kurmayı amaç seçmektedir. İşçilik maliyetlerini minimize etmek endüstrideki karlılığı arttırarak gelişiminin yolunu sonuna kadar açacaktır.

3) Altyapı Yatırımları Yapmak

Altyapı, endüstrinin gelişimini besleyen ana damarıdır. Bu altyapıyı örnekleyecek olursak: fabrikalar ve tedarikçiler arasında bulunan ulaşım ağları, hinterlandı geniş limanlar, taşımacılık faaliyeti yürütecek firmalar ve araç gereçler, yan sanayi ürünleri üretecek ve parça tedarik edecek diğer tesisler, ham madde tedarik zincirleridir. Dünyanın en iyi otomobilinin üretmeniz, onu bütün dünyaya ulaştıracak altyapınız yoksa boşuna bir çaba olacaktır. Dolayısıyla daha iyi altyapı yatırımları ile daha hızlı büyüyen endüstriler oluşacaktır.

Add a Comment