Sektörel Firmaların Mantıklı Tarafı

Sektörel Firmaların Mantıklı Tarafı

Sektörel Firmaların Mantıklı Tarafı Günümüz dünyasında artan nüfus ve buna bağlı olarak ortaya çıkan potansiyel iş gücünün ülkeler üzerinde bir baskı oluşturduğu bir gerçektir. Bu baskı ülkeleri çeşitli yollara sürüklemiş ülkeler çözümü, arz talep dengesini göz önünde bulundurarak sektörel firmaları desteklemekte bulmuştur. Bu bağlamda bu modelin önemi ortaya çıkmıştır.

Sektörel Firmaların Mantıklı Tarafı

Ekonomiye Katkısı

Ekonomik açıdan kendi kendine yetemeyen devletler çözümü herzaman kendi içinden bulmuştur. Bu model her yönden ülkelere hem mantıksal hem fiziksel anlamda uygun görülmüş yeterli kolaylıklar sağlanmıştır. Bu kolaylıkları iyi değerlendiren işletmeler hem kendi gelirlerini katlamışlar hem de ülke ekonomisine destek olmuşlardır. Bundan ötürü sektörel firmaların ülke ekonomisindeki payı göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir.

Günümüzde halen devam etmekte olan sektörel firma-devlet işbirliği birçok açıdan gelişmemiş, gelişmekte olan veya gelişmiş ülkeler için önemlidir. Birçok ülke halen bu modelle yola devam etmekte kendi ihtiyaçlarını arz-talep ilişkisi içerisinde karşılar hale gelebilmek için büyük çaba sarf etmektedir.

Bu noktada kendine bu modeli seçmemiş veya bu modeli seçmesine engel olunmuş devletler elbette ki vardır, ama bu modeli seçmek istemeyen bir yönetim biçiminin var olması düşünülemez çünkü konuyu mantık açısından değerlendirdiğimizde görmekteyiz ki böyle bir modeli reddetmek akıl karı değildir. Hepsinden önemlisi küresel dünyada bu model olmadan ayakta kalabilmek neredeyse imkansız gibi gözükmektedir.

İşgücüne Katkısı

İşgücü birçok ülkenin can alıcı noktası desek pekte yanlış sayılmaz, ancak kimi ülkelerin çok fazla nüfusu olmasından ötürü ortaya çıkan işsizlik, pahalılık vb. durumlar ülkeleri köşeye sıkıştırır hale gelmesi, kimi ülkelerinde yetersiz doğurganlık ve yüksek refah seviyesinden ötürü ortaya çıkan nüfus azlığı, ülkeleri iş gücü ihtiyacına sürüklemiştir.

Bu bağlamda bu modelin önemi bir kez daha gözle görülür hale gelmiştir. İşletmeler direkt veya dolaylı yönden de olsa ülke iş gücüne katkısı göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Bu firmalar öncelikle ülke nüfusu aşırı derecede fazla olan ülkelerde nüfusu bu ülkeye kıyasla çok az olan ve iş gücü ihtiyacı olan devletlere işçi transfer sağlamakta ve tabiri caizse ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Sektörel Firmaların Mantıklı Tarafı  Bundan ötürü her devlet kendi çıkarını sağlamakta ve kendi halkını düşünmektedir.

İnsanlar Neden Astrolojiye İnanır?

İnsanlar Neden Astrolojiye İnanır?

İnsanlar Neden Astrolojiye İnanır? İnsanlık tarihi boyunca yapılan tüm keşif ve buluşların temelinde bulunan öz “merak” duygusudur. İnsan zihni daima bilinmeyene, bilemediğine merak duyma ve açıklayamadığı şeylere ilahi anlamlar yüklemeye çalışır. Nitekim bu sebeple astroloji hakkındaki ilk teorilerin kökeni M.Ö 6. ve 1. yüzyıllar arasına kadar uzanmaktadır.

İnsanlar Neden Astrolojiye İnanır?

Astroloji İşlerliğini Yüz Yıllara Yayılan Bir Gelişim Sürecinden Geçip Olgunlaşarak Günümüze Kadar Korumuştur

Öyle ki gökyüzünün gözlemlenmesi sonucu keşfedilen gezegenler ve yıldızlar zaman içinde anlamlandırılmış ve her yüzyılda edinilen bilgilerin üzerine bir yenisi eklenerek astroloji günümüzdeki kapsamına ulaşmıştır. Unutulmaması gerekir ki astroloji, klasik falcılığın çok ötesindedir. Yüzyıllara dayanan birikim ve tecrübenin meyvesi olarak bugün işlerliğini korumaktadır.

İyi Yorumlanmış Bir Kişisel Yıldız Haritası Kişinin Hayatını Daima Olumlu Yönde Etkiler

Astroloji bilgisi ve yeterli birikimi olan bir astrolog tarafından yorumlanmış olan kişiye özel yıldız haritası kişinin hayatını, bilinçaltını, doğarken sahip olduğu avantajlarını ve zaaflarını tanımasına yardımcı olduğu için birey kararlarını daha sağlıklı olarak alabilir. Nitekim iyi yorumlanmış hiçbir harita sahibini yanıltmaz.

Haritasını doğru olarak kullanmaya başlayan herkes hayatında kendine dair pek çok şeyi yoluna koymaya başlayacaktır. Örneğin yıllardır onlarca kez çözmeye çalışmasına rağmen hiçbir sonuç alamadığı aile problemlerinin kökeninde yatan sebebin Satürn ve Plüton sınavlarından biri olduğunu bilen kişi harita avantajlarını kullanarak bu problemi daha farklı şekilde çözmeye çalışacak belki de hiçbir şey yapmaması ve bireyselliğini kazanmak için ailesini olduğu gibi kabul edecektir.

Her Şeyden Evvel Gökyüzündeki Ahenk Tamamen Enerji Kaynaklıdır

Jüpiter yahut Satürn kadar büyük gök cisimlerinin yaydığı olumlu/olumsuz hiçbir enerjiden etkilenmiyor olmamız söz konusu olamaz.  İnsanlar Neden Astrolojiye İnanır? Nasıl ki enerji bir tohumdan kocaman bir ağaca dönüşebiliyorsa, gök cisimlerinin birbirleri ile olan konumları da tarihsel olaylara yön verecek düzeyde büyük bir etkiye sahiptir.